Instalacja OMSA na XenCenter 7.2

3 03 2018

Pobieramy:

wget -q -O - http://linux.dell.com/repo/hardware/dsu/bootstrap.cgi | bash

Instalujemy System UPDATE:

yum install dell-system-update

oraz

yum --enablerepo=base install srvadmin-all

Pozostaje tylko wyedytować plik:

/etc/sysconfig/iptables

dodajemy linie:

-A RH-Firewall-1-INPUT -m conntrack --ctstate NEW -m tcp -p tcp --dport 1311 -j ACCEPT

Restartujemy firewalla:

systemctl restart iptables

i uruchamiamy OMSA 🙂

/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh start

Wypada dorzucić do Autostartu więc w pliku:

/etc/rc.local

Dopisujemy:

/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh start

Na koniec KONIECZNIE:

chmod +x /etc/rc.d/rc.local

 Otwarcie portu CentOS 7

22 01 2018

Sprawdzenie w jakiej Zonie pracuje CentOS:
firewall-cmd --get-active-zones

public
interfaces: enp6s0

Dodanie reguły otwierającej port (5900)
firewall-cmd --zone=public --add-port=5900/tcp --permanent

lub serwis (http)
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
Przeładowanie Firewall-a:
firewall-cmd --reloadXenServer 7.2 + SNMP

30 11 2017

Edit: /etc/sysconfig/iptables
Add the following lines AFTER the line “# dlm”
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 161 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 162 -j ACCEPT

Execute:
systemctl restart iptables.service

Execute:
systemctl enable snmpd.service
Execute:
systemctl restart snmpd.service

Test localhost:
snmpwalk -v 2c -c public 127.0.0.1Urlop 25.IX – 10.X = EuroTrip 2009 ( Czechy, Węgry, Słowacja)

14 10 2009

Kilka fotek z wyprawy…

Słowacja

Słowacja

 Węgry

Węgry

 Czechy

Czechy

 

 

 

 

 

 Could not read tty from store: No such file or directory

25 09 2009

Ten komunikat dość często możemy spotkać po instalacji XEN-a na CentOS-ie jak próbujemy się dostać do konsoli systemowej zwirtualizowanej maszyny, jeżeli straciliśmy do niej dostęp po SSH może być to dość przykrym komunikatem.

Nie pozostaje nic innego jak  wygooglować rozwiązanie które jest dość banalne.

Komunikat:

xenconsole: Could not read tty from store: No such file or directory

Załatwiamy komendą;

/usr/sbin/xenconsoled

Rozwiązuje problem z tym komunikatem dośc bezstresowo, tylko dlaczego trzeba je wykonywać prawie za każdym razem jak chcemy sporzystać z konsoli systemowej. Czyżby Xen bug czy konfig mojego sprzetu ???
CentOS Icon FirefoxUbuntu

Paintball.info.pl
www.armiapolnoc.pl