XenServer 7.2 + SNMP

30 11 2017

Edit: /etc/sysconfig/iptables
Add the following lines AFTER the line “# dlm”
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 161 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 162 -j ACCEPT

Execute:
systemctl restart iptables.service

Execute:
systemctl enable snmpd.service
Execute:
systemctl restart snmpd.service

Test localhost:
snmpwalk -v 2c -c public 127.0.0.1XenCenter 7.2 + Dell OMSA

27 11 2017

wget -q -O - http://linux.dell.com/repo/hardware/dsu/bootstrap.cgi | bash
yum --enablerepo=base install srvadmin-all

Next use an editor again to edit /etc/sysconfig/iptables.

Add the following line after the line that has # Linux HA hearbeat (CA-9394) in it:

-A RH-Firewall-1-INPUT -m conntrack --ctstate NEW -m tcp -p tcp --dport 1311 -j ACCEPT

This will allow you through the firewall to the Openmanage port. Use the following command to activate what you just edited:

systemctl restart iptables.service

Last you need to start the Openmange services.

/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh startUrlop 25.IX – 10.X = EuroTrip 2009 ( Czechy, Węgry, Słowacja)

14 10 2009

Kilka fotek z wyprawy…

Słowacja

Słowacja

 Węgry

Węgry

 Czechy

Czechy

 

 

 

 

 

 Could not read tty from store: No such file or directory

25 09 2009

Ten komunikat dość często możemy spotkać po instalacji XEN-a na CentOS-ie jak próbujemy się dostać do konsoli systemowej zwirtualizowanej maszyny, jeżeli straciliśmy do niej dostęp po SSH może być to dość przykrym komunikatem.

Nie pozostaje nic innego jak  wygooglować rozwiązanie które jest dość banalne.

Komunikat:

xenconsole: Could not read tty from store: No such file or directory

Załatwiamy komendą;

/usr/sbin/xenconsoled

Rozwiązuje problem z tym komunikatem dośc bezstresowo, tylko dlaczego trzeba je wykonywać prawie za każdym razem jak chcemy sporzystać z konsoli systemowej. Czyżby Xen bug czy konfig mojego sprzetu ???BATERIA ARTYLERII STAŁEJ – Gdynia Redłowo

28 09 2008

Eskapada na baterie w Redłowie…

Kilka sensowych fotek:

Reszta w Galerii….
CentOS Icon FirefoxUbuntu

Paintball.info.pl
www.armiapolnoc.pl